Ogłoszenia

W związku ze zmianą strony internetowej spółdzielni archiwalne ogłoszenia i komunikaty można znaleźć na wcześniejszej wersji strony pod adresem: http://smmieszko.pl/archiwum/

Czytaj dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I informuje, że odbędzie się dodatkowy przegląd przewodów wentylacyjnych w następujących terminach: Dzień 27.02.2020r. godz. 16.00 – 19.00Bloki: 208, 209, 210, 211, 212,…

Czytaj dalej

Ulotka Urzędu Miasta Łodzi z informacją do jakich pojemników wrzucamy jakie odpady. Kliknij aby pobrać pdf

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I informuje, że pojemniki do segregowania śmieci dla lokatorów z nieruchomości XII, bl. 246, znajdują się:  w pergoli przy bl. 248, ul.…

Czytaj dalej

W każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni będzie zorganizowany dyżur dzielnicowego w celu umożliwienia lokatorom konsultacji społecznych. Dzielnicowy, I Rewiru Dzielnicowych, Komisariatu VI KMP w Łodzi…

Czytaj dalej

Zakład DAM-KOM informuje, że w dniach 07.01.2020-23.01.2020r. odbędą się przeglądy przewodów kominowych

Czytaj dalej

Gabaryty z terenu osiedla w 2020 r. będą wywożone zgodnie z harmonogramem przekazanym przez firmę „Remondis” : 4,15,25 styczeń 5,15,26 luty 7,18,28 marzec 8,18,22 kwiecień 2,12,22 maj…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I  informuje, że pojemniki do segregowania śmieci dla lokatorów z bl. 240B, znajdują się: na odpady po segregacji (resztkowe) w zsypie na parterze…

Czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I  informuje, że pojemniki do segregowania śmieci dla lokatorów z bl. 241, znajdują…

Czytaj dalej

30/57