Archiwa kategorii: Bez kategorii

OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi informuje, że w swoich zasobach posiada wolne lokale użytkowe usytuowane przy: ul. Jurczyńskiego 30A paw.245  –  lokal o…

Czytaj dalej

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIESZKA I 92-306 Łódź , ul. Jurczyńskiego 30A,  tel. (42)  672-94-25; e-mail: sekretariat@smmieszko.pl ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na nw. roboty: Aby oferta była…

Czytaj dalej

Nasze wymagania: Twój zakres obowiązków : Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 30A lub przesłać na adres e-mail : sekretariat@smmieszko.pl

Nasze wymagania: Twój zakres obowiązków: Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 30A lub przesłać na adres e-mail : sekretariat@smmieszko.pl

6/6
WordPress PopUp Plugin