Archiwa kategorii: Bez kategorii

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje mieszkańców, że w dniu 15.05.br. zostanie wyłączone we wszystkich blokach centralne ogrzewanie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi, które odbędzie się w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 1700…

Czytaj dalej

Twój zakres obowiązków Nasze wymagania Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 30A lub przesłać na adres e-mail : sekretariat@smmieszko.pl

10/21