SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi :

  1. Marta Kaczmarek – przewodnicząca,
  2. Anna Długosz – z-czyni przewodniczącej, 
  3. Grzegorz Kłosowski – sekretarz,
  4. Roman Graczyk – członek,
  5. Alfreda Jakubowska – członek,
  6. Daniel Krawczyński – członek,
  7. Maciej Soborowski – członek.

 Ważne i aktualne tematy (grudzień 2023):

1. Wymiany pionów.

To prace, które są sukcesywnie planowane i przeprowadzane w kolejnych blokach osiedla.

Wymiany rur w pionach to projekt niezbędny do przeprowadzenia po prawie 40 latach.

Rada Nadzorcza pragnie zwrócić się z prośbą do lokatorów (obecnie bloków 241, 246) by udostępniali dojścia do szachtów w swoich mieszkaniach wyznaczonym pracownikom.

Po konsultacjach są/ będą Państwo informowani o tym jak przebiegać mają / mogą prace oraz jak przygotować dojście do szachtu.

Pamiętajmy, że wszelkie zabudowy szachtów, chociaż wg. nas mieszkańców konieczne ze względów estetycznych, nie powinny być montowane na stałe, w sposób uniemożliwiający niezbędny dostęp na wypadek awarii czy też prac remontowych pracownikom spółdzielni.

W naszym przypadku nieprzeprowadzenie wyznaczonych prac nie tylko naraża poszczególnych lokatorów na koszty za ewentualne awarie, ale również uniemożliwi pozyskać dla nas 60 tysięcy PLN z tytułu tzw. „Białych Certyfikatów”.

2. Trwają przetargi dla firmy zajmującej się przeglądami instalacyjno – gazowymi.

Dwa przetargi zostały unieważnione.

3. W październiku rozpoczęło się w spółdzielni, w dziale księgowości, badanie sprawozdania finansowego za rok 2023.
O jego wynikach będą Państwo poinformowani.

4. W spółdzielni jest obecnie wakat w dziale technicznym . 
Jeśli znają Państwo osoby, które mogłyby być zainteresowane pracą na stanowisku pracownika ds. technicznych, prosimy o kontakt. Więcej informacji znajdą Państwo w samej spółdzielni

 


 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi informuje, że członkowie RN pełnią dyżury i przyjmują w sprawach dotyczących funkcjonowania naszej Spółdzielni

(wszelkich uwag, problemów, wniosków, propozycji, skarg i zażaleń) 
 w godz. 17.00 – 18.00 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 4.

TERMINY DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ
SM IM. MIESZKA I-go w Łodzi  w drugiej połowie 2023r.

 

 

·       18  LIPIEC

·       22  SIERPIEŃ

·       19  WRZESIEŃ

·       17  PAŹDZIERNIK

·       21  LISTOPAD

·       12  GRUDZIEŃ

 

 

Wszelkie wnioski i zgłoszenia do Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I

należy kierować:

– na adres e-mail – rnprzewodniczacy@smmieszko.pl  

– telefonicznie na numerem tel.: 42 672-74-25

– składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni – Sekretariat (pok. nr 2)

ze stosowną adnotacją „do Rady Nadzorczej”.

WordPress PopUp Plugin