SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi :

  1. Mirosław Wojciechowski – przewodniczący,
  2. Roman Graczyk – z-ca przewodniczącego, 
  3. Marian Borkowski – członek,

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi informuje, że członkowie RN pełnią dyżury i przyjmują w sprawach dotyczących funkcjonowania naszej Spółdzielni

(wszelkich uwag, problemów, wniosków, propozycji, skarg i zażaleń) 
 w godz. 17.00 – 18.00 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 4.

 

TERMINY DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ
SM IM. MIESZKA I W ŁODZI
W II PÓŁROCZU 2022r.

 

 

·      23 Sierpnia

·      20 Września

·      18 Października

·      22 Listopada

·      13 Grudnia

 

 

Wszelkie wnioski i zgłoszenia do Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I

należy kierować:

– na adres e-mail – rnprzewodniczacy@smmieszko.pl  lub

– składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni

ze stosowną adnotacją „do Rady Nadzorczej”.