SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi :

  1. Mirosław Wojciechowski – przewodniczący,
  2. Roman Graczyk – z-ca przewodniczącego, 
  3. Marian Borkowski – członek,

              

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną oraz prognozy ewentualnego dalszego przebiegu epidemii podawane w mediach, niemożliwe jest wznowienie pełnienia dyżurów przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi.

Wszelkie wnioski i zgłoszenia do 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I

należy kierować:

–  na adres e-mail – rnprzewodniczacy@smmieszko.pl  lub

– składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni

ze stosowną adnotacją „do Rady Nadzorczej”.

Sytuacja ta nie zmieni się do momentu odwołania przez Ministra Zdrowia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.