Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje mieszkańców, że w dniu 05.10.23r. zostało włączone we wszystkich blokach centralne ogrzewanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I informuje mieszkańców, że zgodnie z uchwałami nr 7/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni im Mieszka I w Łodzi z…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I w Łodzi zaprasza upoważnione podmioty do udziału w postępowaniu ofertowym na badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok. – informacje o ofercie, w…

Czytaj dalej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi informuje, że w swoich zasobach posiada wolny lokal użytkowy usytuowany przy: ul. Jurczyńskiego 30A paw.245  –  lokal o pow.…

Czytaj dalej

W załączeniu poniżej Główna treść zawiadomienia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje mieszkańców, że w dniu 18.05.br. zostanie wyłączone we wszystkich blokach centralne ogrzewanie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko – inspektor ds. technicznych Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy: – wykształcenie minimum średnie techniczne, –…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko – kierownik działu techniczno-administracyjnego Zakres obowiązków: Od kandydata na w/w stanowisko oczekujemy:    minimum 3 /…

Czytaj dalej

9,18,28 luty 10,20,30 marzec 6,15,25 kwiecień 5,15,25 maj 3,13,23 czerwiec 3,13,22 lipiec 1,9,26 sierpień 5,15,25 wrzesień 5,14,24 październik 3,13,23 listopad 2,12,21 grudzień

PLAN  REMONTÓW  w   ZASOBACH  MIESZKANIOWYCH  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  IM.MIESZKA I   w ŁODZI   na    2023r. Kat. Rodzaj robót Lokalizacja Jedn. miary Razem ilość I ROBOTY INSTALACYJNE      …

Czytaj dalej

10/53