O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I z siedzibą w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 30 A pawilon 245 stanowiła jedno z osiedli będących w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Założycielami „Bawełny” stali się pracownicy ZPB im. J. Marchlewskiego, którzy uczestniczyli w Zebraniu Założycielskim Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi odbywającym się w dniu 7 grudnia 1958 r. w Zakładowym Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 18 w Łodzi. Z niej właśnie wydzieliła się Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. „ O zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości” (Dz.U. Nr 6 z 1990 r. poz. 36) wprowadziła przepisy zachęcające członków do występowania z żądaniem dzielenia spółdzielni. W związku z tym Rada Osiedla im. Mieszka I uchwałą z dnia 17.05.1990 r. zażądała wyodrębnienia osiedla w samodzielną spółdzielnię mieszkaniową. Na kolejno zwoływanych Nadzwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli podjęto m.in. uchwałę nr 3/2/90 z dnia 15.09.1990 r. o wydzieleniu osiedla im. Mieszka I i przekazaniu zasobów nowo powołanej spółdzielni mieszkaniowej o tej samej nazwie.

W chwili obecnej powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (1.542 lokale) wynosi 84.703,91 m². Znajduje się tu 31 budynków mieszkalnych (14 budynków wysokich, 17 niskich). W budynkach wysokich funkcjonuje 35 dźwigów . Na terenie osiedla są 2 budynki wysokie z wydzieloną częścią na działalność usługową. Umiejscowione są również 2 wolno stojące pawilony użytkowe o łącznej powierzchni 3.102 m² p.u. W pawilonie 245, gdzie ma siedzibę Administracja Spółdzielni działa Filia Biblioteki Miejskiej Nr 53 w Łodzi. Na terenie osiedla znajduje się kompleks szkolno-przedszkolny, żłobek, place zabaw, boiska sportowe oraz liczne tereny zielone. Usytuowane na nich ławki umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu.