Ogłoszenia

UWAGA !!! Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi, które odbędzie się w dniu 30.09.2022…

Czytaj dalej

Łódź, 01.06.2022 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. MIESZKA I w Łodzi informuje, że od 01.01.2020 r. na stronie internetowej Spółdzielni uruchomiony został e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta).…

Czytaj dalej

W związku z informacją otrzymaną od dostawcy ciepła o remoncie magistrali ciepłowniczej przez „Veolia-Łódź”  informujemy mieszkańców SM im. Mieszka I, że w dniach 23.05 – 27.05.2022 r.…

Czytaj dalej

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIESZKA I 92-306 Łódź , ul. Jurczyńskiego 30A,  tel. /fax (42)  672-94-25; e-mail: sekretariat@smmieszko.pl ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na nw. roboty:  instalacyjne: remont pionów…

Czytaj dalej

blok termin 209 14-15.03.2022 208 16-17.03.2022 232 18,21.22.03.2022 216 23-24.03.2022 215 25,28.03.2022 243 29,30,31.03.2022 Wymiana wodomierzy w godzinach 10.00 – 17.30 tel.  Służbowy do montera 539 918 751

Data Nr bloku Ilość lokali Godzina 14.03.2022 208-209 134 8-11 oraz 16-18 15.03.2022 210-211-212 126 8-11 oraz 16-18 16.03.2022 213-214 96 8-11 oraz 16-18 17.03.2022 215-216 134…

Czytaj dalej

Harmonogram wywiany wodomierzy IV etap. bl. 209 14-15.03.2022 bl. 208 16-17.03.2022 bl. 232 18,21.22.03.2022 bl. 216 23-24.03.2022 bl. 215 25,28.03.2022 bl. 243 29,30,31.03.2022 Wymiana wodomierzy w godzinach…

Czytaj dalej

Harmonogram wywiany wodomierzy II etap. bl. 248 28.02.2022 bl. 246 1-2.03.2022 bl. 214 3-4.03.2022 bl. 211 7-8.03.2022 bl. 213 9-10.03.2022 bl. 212 11.03.2022 Wymiana wodomierzy w godzinach…

Czytaj dalej

Harmonogram wywiany wodomierzy II etap. Bl. 233 24-25.02.2022 Bl. 234 18.02.2022 Bl. 235 21.02.2022 Bl. 236 22-23.02.2022 Bl. 225 14.02.2022 Bl. 226 15.02.2022 Bl. 227 16-17.02.2022 Wymiana…

Czytaj dalej

Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na nw. roboty:  instalacyjne: przeglądy instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych; ogólnobudowlane:   oddymianie klatki schodowej. Aby oferta była poddana ocenie musi zawierać informacje…

Czytaj dalej

20/63