Ogłoszenia

OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi informuje, że w swoich zasobach posiada wolne lokale użytkowe usytuowane przy: ul. Jurczyńskiego 30A paw.245  –  lokal o…

Czytaj dalej

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIESZKA I 92-306 Łódź , ul. Jurczyńskiego 30A,  tel. (42)  672-94-25; e-mail: sekretariat@smmieszko.pl ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na nw. roboty: Aby oferta była…

Czytaj dalej

Nasze wymagania: Twój zakres obowiązków : Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 30A lub przesłać na adres e-mail : sekretariat@smmieszko.pl

Nasze wymagania: Twój zakres obowiązków: Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 30A lub przesłać na adres e-mail : sekretariat@smmieszko.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje mieszkańców, że w dniu 05.10.23r. zostało włączone we wszystkich blokach centralne ogrzewanie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIESZKA I 92-306 Łódź , ul. Jurczyńskiego 30A,  tel. (42)  672-94-25; e-mail: sekretariat@smmieszko.pl ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na nw. roboty: Aby oferta była poddana…

Czytaj dalej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I informuje mieszkańców, że zgodnie z uchwałami nr 7/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni im Mieszka I w Łodzi z…

Czytaj dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I w Łodzi zaprasza upoważnione podmioty do udziału w postępowaniu ofertowym na badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok. – informacje o ofercie, w…

Czytaj dalej

10/77
WordPress PopUp Plugin