9,20,30 styczeń;

10, 20 luty;

3, 13, 24 marzec;

3,15,24 kwiecień;

8,15,26 maj;

5,16,26 czerwiec.