9,20,30 stycznia;

10,20 luty;

3,13,24 marzec;

3,13,24 marzec;

3,15,24 kwiecień;

8,15,26 maj;

5,16,26 czerwiec.