SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi :

  1. Roman Graczyk – przewodniczący,
  2. Marta Kaczmarek – z-ca przewodniczącego, 
  3. Grzegorz Kłosowski – sekretarz,
  4. Anna Długosz – członek,
  5. Alfreda Jakubowska – członek,
  6. Daniel Krawczyński – członek,
  7. Maciej Soborowski – członek.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I w Łodzi informuje, że członkowie RN pełnią dyżury i przyjmują w sprawach dotyczących funkcjonowania naszej Spółdzielni

(wszelkich uwag, problemów, wniosków, propozycji, skarg i zażaleń) 
 w godz. 17.00 – 18.00 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 4.

TERMINY DYŻURÓW RADY NADZORCZEJ
SM IM. MIESZKA I-go w Łodzi  w 2023r.

 

    ·       17  STYCZEŃ

    ·       14  LUTY

    ·       14  MARZEC

    ·       18  KWIECIEŃ

    ·       16  MAJ

    ·       20  CZERWIEC

 

·       18  LIPIEC

·       16  SIERPIEŃ

·       19  WRZESIEŃ

·       17  PAŹDZIERNIK

·       21  LISTOPAD

·       12  GRUDZIEŃ

 

 

Wszelkie wnioski i zgłoszenia do Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I

należy kierować:

– na adres e-mail – rnprzewodniczacy@smmieszko.pl  

– telefonicznie na numerem tel.: 42 672-74-25

– składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni – Sekretariat (pok. nr 2)

ze stosowną adnotacją „do Rady Nadzorczej”.